Банер
44XNXDG_-PQ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

МАХАРИШИ ШИБЕНДО ЛАХИРИ - ПОСЛАНИЕ 111
Написано от Маг Селена   
Понеделник, 15 Януари 2007 00:00
Когато човек вече не е хванат в разделения като добро и зло или правилно и грешно, той не може да извърши нищо грешно.

Послание 111

Париж, 28 декември 2006 г.

Писмо до един ученик, голям математик и интелектуалец

(от Университета на Южна Испания)

Скъпи мой Д...джи,

От време на време Шибендо казва, че математиката може да е дълбоко духовна! Това беше достатъчно ясно демонстрирано от неговия близък приятел и предано отдаден ученик д-р Д.Г. Неговото коленичене, покланяйки се до земи, за да докосне краката на някой, наречен Гуруджи, изглежда скандално в западните очи, но него не го е грижа! От години се поддържа много силна и жива връзка между Ш.Л. и Д.Г., въпреки дългите интервали на чудеснo безмълвие. Твоето скорошно писмо, дошло много месеци, след като последно се срещнахме в Севиля в къщата на Оливър през април 2006, наистина донесе извънредна радост.

Интелигентността на Санкхя (или Разбирането на Свадхая) е като входната врата на къщата, през която човек минава, за да излезе и да функционира или да реагира на външния свят. Входната врата също така позволява на човек да се върне в къщата за почивка и спокойствие. Също както входната врата трябва да бъде здрава, за да защитава, така и човек трябва да бъде твърдо установен в Интелиглентността на Санкхя, за да бъде достъпен за “това, което е”, живота вътре, съществуването. Мъдростта на Санкхя (Свадхая) позволява също човек да се забавлява с “това, което би трябвало да бъде” във външния умствен свят, в ставането на някакъв. Санкхя е свободна от мисъл, преживяване и избор, тя е безпристрастна, непредубедена, цялостна, динамична осъзнатост в енергията на разбирането и яснотата. Тя е входната врата за излизането навън в ума и връщането обратно в живота.

Един човек видял къщата си да гори. Обезумял той започнал да плаче, крещейки, че е изгорен жив! Дошъл разтревожен съсед и казал: „Не знаеш ли, че твоят син вече продаде тази къща”. Изведнъж човекът започнал да се смее в луда радост, разгласявайки, че неговият син е най-умният в света! Друг съсед дотърчал и казал: „Сделката е сключена, но синът ти все още не е взел парите”. Човекът отново започнал да плаче, удряйки още по-силно главата си с бастуна, и ридаел: „Аз съм жив изгорен!” В този случай вратата на Санкхя не е достъпна за завръщане в разбирането на центростремителния живот, и човекът остава ограничен в угнетението и удоволствието на центробежния ум.

Бхагавад Гита обяснява различаващата интелигентност (Свадхая) като “Вявасаятмика Буддхи”. Това е ясно прозрение и устойчиво възприятие на действителността. И Гита открито декларира: “На тези невежи, които са привързани към насладата и възбудата на ориентираната навън чувственост (ума), не е дадено устойчивото сетивно възприятие (живота), водещо до изгрева на ясно прозрение, в едно медитативно движение в осъзнатостта (II.44). Кришна (Универсалната Интелигентност) тогава заповядва: “Буддхау Шаранманвичха”, което значи “Търси убежище в мъдростта, в интуитивната определеност (Санкхя или Свадхая), в прозрението, в Интелигентността! (II.49).

Благодаря ти Кришна, че не си издал „десет заповеди”, за да създадеш вина и лековерие, и по този начин да предизвикаш атрофия в мозъка. Универсалната Интелигентаност по-нататък предлага: „Да бъдеш свързан със Санкхя Буддхи (Чистата Интелигентност) е да отхвърлиш фалшивата дуалност в съзнанието и така да се придържаш към Йога, която се заключава в най-великото умение на безпристрастното и безкористното действие”. (II.50). Когато човек вече не е хванат в разделения като добро и зло или правилно и грешно, той не може да извърши нищо грешно. Но докато човек се намира в тази дуалност, има опасност той винаги да върши зло. Свободата от разделението (не разнообразието) е жизненост, добродетел и истинност.

Една експоненциална, недетерминирана, имагинерна функция може да има практическа стойност в реалността, която трябва да бъде схваната чрез Санкхя процеса на отрицание. Това е посланието на математическото уравнение e = -1! Мутацията в мозъка е отхвърляне на мотивите, които поддържат илюзията “аз” чрез постоянното ставане на някакъв. Върши там, където субектът е различен от обекта. Възприемай, когато субектът е също и обект! Това е встъпителното разбиране (Свадхая) на Крия Йога.

Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .