Банер
Image_4813049_407.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ОСЪЗНАВАНЕ
Написано от Маг Селена   
Понеделник, 05 Март 2007 00:00

Осъзнаването се занимава с факта, а не с фантазиите и фалша, които прикриват факта.

Какво е осъзнаване?

1.Осъзнаването е импулс от Действителността. То не е играта на преиначаването
и приписването.

2.Осъзнаването се придържа към реалното нещо, а не към мисълта и теорията за
него.

3.Осъзнаването се занимава с факта, а не с фантазиите и фалша, които прикриват
факта.

4.Осъзнаването принадлежи на “това, което е”, а не на “това, което трябва
да бъде”.

5.Осъзнаването води до свободата и празнотата, а не до фрагментацията на труктурата от изживявания.

6.Бъдете осъзнати за вашата невроза!!!

7.Извисете се до осъзнаването на своите (умствени) конфликти, бъркотия и хаос,
а не се впускайте в идеи, изводи и измислици.

8.Бъдете будни за своето осъзнаване, а не оставайте заспали в своята амбиция.

9.Осъзнаването е интелигентност, а отстояването е просто интелектуалност.

10. Бъдете осъзнати за своята ненаситност и наивност, за своята вина и бог, за
своето възвеличаване и възнаграждаване.

11. Не влачете товара на вашите системи от вярвания, символи, представи,
мотиви, табута, предразсъдъци, суеверия; просто бъдете осъзнати за тях.

12. Бъдете осъзнати за вашите стремежи за власт, владения, влияние, важност, а
не съблазнявайте сами себе си с парадокси и молитви.

13. Открийте дали съзнанието може да бъде осъзнато за себе си, без да се
разделя на две – “аз” и “моето съзнание”.

14. Бъдете осъзнати, че въпреки вашето уникално тяло, не сте индивидуалност!
Вие сте цялото човечество! Има разнообразие, а не разделяне.

15. Бъдете бдителни към техниките за самохипноза, които се продават на
духовния пазар като медитация, и така бъдете достъпни за свещения ритъм на
спонтанната медитация.

16.Осъзнаването е единственият морал, който ви отваря очите за неморалността
на властта на парите, за материалистичните искания, наложени от индустриализма
и за идиотщината на идеологиите. И от това осъзнаване идва необикновеното
усещане за необятност, за което не са осъзнати нито президента, нито премиера,
нито папата, нито парамаханса!

17. Осъзнаването извършва следните чудеса в Психиката:
Прекратява разделянето между наблюдателя и наблюдаваното.
Вижда действителността без абстракции.
Разбира без “стълба” от идеи и изводи.
Разрушава тъмницата на двойствеността.
В полето на съзнанието се появяват искри на свободата от фрагментациите.
Знае, без да попада в капана на Знаещия и Знанието (процеса на Веданта).
Превъзмогва мрака на противоположностите.
Отстранява реакцията или повторението, за да се възобнови адекватния отговор.
Вижда без разделителния процес в съзнанието.
Отдава се, без да раболепничи.
Мисли извън коридора на Мислителя (миналото) и Мисълта (бъдещето).
Разбира, без да се напряга.
Съзерцава без суета.
Наблюдава, без да облича в думи.
Медитира без медитиращ.
Егото отпада, за да говори празнотата.

НЕ БЯГАЙТЕ, БЪДЕТЕ БУДНИ! «BHAAGO NAHI, JAAGO!»
(Изявление на Лахири Махасая)
ДЖАЙ ОСЪЗНАВАНЕ! ОСЪЗНАВАНЕТО Е ВИСШИЯТ ГУРУ!


Епилог 1: Мантра на Осъзнаването на Гуру Нанак.

Ekamkar Satnam Karta purukh Nirbhayo Nirwaer Akal murat Ajuni Saebhang Guru
prasad
Екамкар Сатнам Карта пурук Нирбайо Нирваер Акал мурат Аджуни Саебанг Гуру
прасад.

Екамкар: 'То' е една и съща божественост без разделяне въпреки разнообразието.
Сатнам: 'То' е истината – необятна и всеобхватна (съществуваща във всичко).
Карта пурук: 'То' е Енергията и Интелигентността. (Пракрити & Пуруш в ‘Гита”
и Чити-Шакти на Патанджали).
Нирбайо: 'То' няма нищо общо със страховете или опасенията на въплътеното
съзнание.
Нирваер: 'То' е отвъд конфликтите на противоположностите и враждебността.
Акал мурат: 'То' преминава отвъд всички граници на времето и пространството.
Аджуни: 'То' няма начало (и следователно няма и край).
Сарбанг: 'То' се разкрива естествено от само себе си.
Гуру прасад: 'То' е висшата благодат от Гуру Процеса.

Епилог 2: Значението на думата “ГУРУ”.

ГУ: от Гупта, което е замаскиран, скрит, мрак
РУ: от Рудра, което е огън, светлина
Така, ГУРУ означава процесът на разпръскване на мрака.


ОСЪЗНАВАНЕТО Е ВИСШИЯТ ГУРУ!Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .