Банер
11390270_1673632489514908_6168170673437955116_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

За знаенето чрез непосредственото пробуждане
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 04 Октомври 2007 00:00
ИНТЕРВЮ С МАХАРИШИ ШИБЕНДУ ЛАХИРИ


- Как бихте описали знанието, което предлагате и предавате на хората?

Шибендо Лахири: Не предлагам никакво знание. Не предавам каквото и да било знание, понеже знанието е нещо от втора ръка. Знанието принадлежи на другите. Само знаенето е ваше.

Вижте, съществуват два Аза във вашето тяло. Едното е безличностното Аз, което е не-аз. То е Интелигентността на съществуването, която е универсална. То изглежда неповторимо поради наличието на тялото. Тялото придава неповторимост, уникалност, която може също да включва и универсалното, при условие че липсва личността, егото, концептуалното аз.

Ние сме насърчавани и настройвани да бъдем индивидуалности и да изтъкваме нашия Аз (или егото) с арогантност и агресивност. Това е нашата обусловеност от възпитание и начинанията ни. Но ние не сме индивидуални, а сме универсални. В действителност основното значение на думата "индивидуален" е такъв, който не може да бъде "разделен", не може да бъде отделен от другите наоколо. За съжаление поради егоизма, значението е било изкривено и сега "индивид" означава егоцентрично и себично човешко същество.
Затова насърчавам хората към знаенето чрез и за самите себе си, защото знаенето е ваше собствено. Знанието е взето назаем и е получено от другите.

Това е послание за освобождение - абсолютно и безусловно, и тази свобода не е за личността, а от личността. Това е свобода от персоналния аз и появата на не-персоналния аз.
Знаенето няма начин да бъде преподадено, защото то не е въпрос на пропаганда или реклама. Става дума да се събудите! Това е въпрос на освобождаване на тялото, т.е. на живота, от мъртвата хватка на ума.

Следователно Шибендо не притежава знание, което да предложи или предаде на хората. Неговият призив е да бъдете достъпни за знаенето чрез непосредственото пробуждане!

 

- Тази практика свързана ли е с някаква философия?

Шибендо Лахири: Шибендо не се занимава с каквато и да е философия, която е само въпрос на боравене с идеи и концепции за истината, а не е възприемане на самата истина в кръвните клетки и костния мозък чрез огромната енергия на Разбирането.

Разбирането във философията е само интелектуално, което означава само да се установим в удобни идеи и приемливи заключения. Практиките на Крия Йога укрепват енергията на Разбирането на живота.

 

- Крия Йога религия ли е?

Шибендо Лахири: Крия Йогя е наука. Тя е наука за вътрешното същество. Тя е обратното пътуване от центробежните идеи към центростремителното проникновение.

Тя не е програма за физически фитнес. Тя не е програма за самохипноза и самовнушение. Тази наука (Крия Йога) е станала достъпна чрез индийците, но тя не е индийска религия. Физиката е развита от християните, но физиката не е християнството. Ето защо титлите парамхамса и свами са ненужни. Подобни титли само създават зависимости, които са поредното замърсяване на съзнанието, произтичащо от страха.

Ние не казваме парамахамса Айнщайн. По подобен начин и йогите не се нуждаят от кичене с титли, за да впечатляват или въздействат на хората. Йога е свободна от всякакви титли. Това е наука и следователно никакви титли не са необходими.

 

- Какви техники съдържа Крия Йога?

Шибендо Лахири: Техниките са контейнерът, а дълбоката истина е съдържанието. Техниките се предават в атмосфера на свято посвещение и не са информация, а трансформация. Ето защо техниките не се дават в обикновен светски разговор.

 

- Необходимо ли е хората да са запознати с Йога преди да практикуват Крия Йога?

Шибендо Лахири: Йога, която е популярна навсякъде, е програма за физически фитнес. Крия Йога не е нищо подобно. Така че Йога, така както се разбира от хората, не е необходимо условие за изучаване на Крия Йога.

 

- Кой е способен да практикува и да бъде посветен в Крия Йога?

Шибендо Лахири: Всеки, който се интересува от това да излезе от рамките на повърхностния живот и да се завърне към дълбините на живота, може да получи Крия Йога посвещение и да практикува.

Животът не е да оставаме в полето на претрупания ум. Животът не е да оставаме в заблудите на ума.

 

- Съществуват ли някакви изисквания за практикуване на Крия Йога? Каква роля играе вярата?

Шибендо Лахири: Необходими са здрав разум и енергия на разбирането. Без тях Крия Йога ще се превърне в поредната вяра с нейните окови.
Крия Йога преобръща вярата в инструмент за освобождение.

 

- Какво значение има посвещението в Крия Йога в живота на човека? Означава ли то, че ставаш човек на гуру? Запазвате ли връзка и имате ли контакт с човека, получил посвещаване? Има ли задължения от страна на гуру и посветен?

Шибендо Лахири: Крия Йога е интеграция между действието на възприятие и дейностите на концептуализиране. Тя освобождава човека от намесата на ума. В Крия Йога гуру разсейва тъмнината, а не е обвързване и товар. Крия гуру иска хората да са във вътрешен порядък (да се сложи край на смущенията им), а не подредени в строй пред него.

В техническите въпроси 1+1=2. Например - преподавателят инженер подготвя друг инженер. Но в духовните учения 1+1=0, защото, когато истината се разкрие, изчезват суетата и личните интереси и на гуру, и на ученика. Това означава че и гуру, и ученик са достъпни за не-личностния Аз. Следователно личните взаимоотношения вече нямат значение.

Състраданието и разбирането стават много по-важни от задълженията и заключенията.

 

- Известно е, че Крия практиките имат незабавен и осезаем ефект. Как човек се справя с тези ефекти? Какви са тези ефекти?

Шибендо Лахири: Криите се дават за експериментиране и изследване. Не са необходими никакви предварителни концепции и заключения. Умствените разсъждения за резултатите и въздействието унищожават блаженството и божествения дар на Криите.

 

- Изглежда така, сякаш практикуването на Крия Йога води до настройване и балансиране на телесната и умствената енергия. Може ли да се каже, че това води в някаква степен до разтваряне на ума? Такова разтваряне позволява ли да се изживее Истинският Аз, нашата действителна природа? Тези практики ускоряват ли нашата духовна и индивидуална еволюция?

Шибендо Лахири: Не може да става въпрос за разтваряне на ума, понеже няма такова нещо като ум. Умът не съществува. Той е мит. Той не е реален, но е валиден, защото ни дава функционални напътствия в ежедневния живот. Възможно е също да бъдем свободни от ума, независимо от факта, че той ще работи за изпълнение на всекидневните ни задачи.

Крия Йога не е настройване, а преобразуване, алхимична промяна на тялото. Истинското Аз не е изживяване, то е съществуване. Крия Йога не е еволюция, а революция.

 

- Каква е ролята на дишането в гореспоменатите процеси?

Шибендо Лахири: Крия Пранаяма е една най-дълбока форма на дишане, която води до изключително спокойствие на ума.

 

- Обикновеният човек не се замисля за действителната природа на съществуването. Може ли да се каже, че това произтича от ума? Умът ли създава нашето его, чувството за индивидуалност?

Шибендо Лахири: Умът е разделно съзнание. Той е фрагментирано съзнание. Следователно той разделя и прекъсва връзката с цялостното, холистично съзнание (Чайтаня). Умът е замърсяването на интелекта. Егото е перверзията на ума.

 

 

- Как бихте коментирали, защо човешкото съществуване е свързано с ума?

Шибендо Лахири: Човешкото съществуване не е свързано с ума, а човешкият опит и изживяванията са свързани с ума. Основните съставки на ума са желанията, страхът, зависимостта и привързаността.

 

- Какво е "не-ум"? Това състояние ли е?

Шибендо Лахири: "Не-ум" е нов ум, където цялата отрицателност на ума е отречена. Той е отвъд ума, едно чисто съзнание (Чайтаня).

 

- Каква е причината да изпитваме толкова много страх?

Шибендо Лахири: Страхът е пряк резултат от търсенията, желанията, копнежите, ламтежите, надеждите, очакванията, предположенията, амбициите и т.н.

 

- Бихте ли коментирали интелигентността и мъдростта?

Шибендо Лахири: Интелектът принадлежи на ума, а Интелигентността на не-ума. Знанието принадлежи на ума, но мъдростта принадлежи на не-ума.

 

- Моля, кажете ни за Учителя Бабаджи. Кой е той?

Шибендо Лахири: Бабаджи е една загадка. Във фамилната Крия Йога ние не се занимаваме с продажба на чудеса. И затова не говорим за Бабаджи по време на публични събития. Но споделяме истината за Бабаджи при сбирки с Криябани (Криябан е човек, който практикува Крия Йога).

 

- Какво е за вас Учителят Лахири Махасая?
Шибендо Лахири: Той е мой биологически прадядо. А също и още много, много процеси и възприятия, които са неназовими и неизмерими.

 

- Има ли друга линия или училище по Крия Йога в Индия?

Шибендо Лахири: Има няколко линии на ученици, които все още функционират както в Индия, така и извън нея.

 

- Има ли практическа програма, която да се предлага от вашия храм в Индия? Има ли шанс тези, които се интерсуват от практикуването на Крия Йога, да бъдат настанени там?

Шибендо Лахири: Да, но само три пъти в годината – януари, юли и октомври – по време на Деня на моя баща, на Гуру Пурнима (празника на Гуру) и на Деня на Лахири Махасая.
Нашата къща във Варанси е малък жилищно-храмов комплекс. Условията за настаняване са подходящи само за индийците, защото не отговарят на западните стандарти. Но наблизо има хотели и мотели, които са подходящи за западните хора.

 

- Имате ли ученици?

Шибендо Лахири: До днес (20 март 2003 г.) 7493 души от цял свят са получили посвещение от Шибендо Лахири. Те обикновено наричат себе си ученици. Има също и лукави хора, които не приемат това и се опитват да провалят Шибендо.

 

- Какво ще посъветвате тези, които изпитват нужда да поемат по духовния път?

Шибендо Лахири: Аз не давам съвети, не издавам морални наставления, не чета проповеди. Отправям само едно смирено предложение. И моето предложение за духовния път е: не замърсявайте вашия ум с четене на така наречените духовни книги, тъй като повечето от тях са изпълнени с комиксови истории и догадки, с много набожни и красиви лъжи, с огромни условни рефлекси, породени от различната среда на възпитание и развитие.

 

- Според вашето мнение, какво е най-важното отношение в духовния процес?

Шибендо Лахири:: Шибендо не се занимава с мнения. Мненията са мъгла и мания. Отношението към духовния процес се споделя по време на посвещенията като възприеманията на учението на Лая Йога – Атитхи Бхава, Сакши Бхава и Самапти Бхава, т.е. да се живее с отношение на гост, да бъдете в равновесие чрез безизборна осъзнатост и да отдавате по-голямо значение на слагането на край на злото, отколкото на култивирането на противоположното и следователно да скалъпвате фалшива доброта.

 

- Ако някой иска да се свърже с вас, как може да стане това?

Шибендо Лахири: Можете да се свържете с мен чрез координаторите в различните страни. Или чрез главния координатор Дитрих Холц, чийто електронен адрес е info@kriyayogalahiri.com

Благословия и много любов за всички.
Слава на древния мъдрец ПатанджалиДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .