Банер
11034258_1632561560288668_1818958233398285330_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

108-те СИДХИ
Написано от Маг Селена   
Сряда, 31 Октомври 2007 00:00

Йога е във всеки един от нас. Само се опитайте да я преоткриете в себе си!

Тъй като крия йога е създадена въз основата на 18-те сидхи, то реших да ви кача днес част от 108-те сидхи. Правя това с цел никой да не ви заблуждава относно йога, нейния смисъл и значение. Чете и се учете ... и разебрете, че йога е във всеки един от нас. Така, че се опитайте да я преоткриете в себе си!

55. УРДХВА РЕТАС
Това е пълна власт над половия нагон. Сидха, независимо мъж или жена, достига контрол над половия нагон и интереса към пола. В тантристките тайнства това достижение е сексуалният контрол.

В сидха школата по йога достижението служи за надхвърляне на всички низши полови импулси или нужди, като практикуващият става Урдхва Ретаска от Урдхва ретите.

56. СТХИТИПРАДЖНА
Стабилност на ума, невъзмутимост, безстрастие. За постигане на тази сидха е нужна искрена и неотклонна абхяса (дисциплина). Методът, който се използва, обикновено са правилата на яма и нияма от раджа йога, с ударение върху мауна - мълчанието.

Йогина се въздържа от думите, както често се въздържа от храна. Древна санскритска поговорка казва, че светският човек живее с езика си (храната и думите), докато по-висшият от него, духовният човек, живее в ядрото на сърцето, във висините на ума, будхи.

57. АДВАНИ (ВИВЕКА)

Способност да се издържат внушенията на силни, но негативни умове. Вивека, духовното разграничение, е достижение на висшите практики на раджа йога. Съдържанието на тази сидха е да можеш да видиш истинското и постоянното в противовес на преходното и променливите състояния.

Много силни, но неправилно насочени умове се опитват да повлияят на садханата на дълбоко духовно търсещите със светска логика и академична реторика. Целта на йоги е да се обърне навътре към себе си, без да зависи от друг, освен от Аза.

58. ВИРАМИ
Способност за използване на психическа защита. Вирами е древно индийското изкуство за психическа защита. То е най-древното от всички психически изкуства в Индия, и без съмнение е прародител на съвременните бойни школи в Индия, Китай и Япония.

Каларипаят и Марма Видхи - подобно на карате бойно изкуство на промушване с пръсти, китайското кунг-фу, корейското тайкуондо, и японските карате и джудо са все външни, физически форми на онова, което всъщност е изкуството на психическа защита.

Сидха може да използва нещо като граасах или гаханар техника, подобна на окултните, на начертаване на психически кръг или бариера, но най-често психическата защита се достига чрез изпълване на аурата с любов. Ако човек излъчи злоба, омраза или завист към тази аура на любовта, те рикошират към него.

Науката вирами наистина има специални крии, при които противникът може да бъде държан на разстояние или обездвижен и без възможност за действа.

59. ДЖАНТУШАКТИ
Древните сидхи са живеели в уединени гори, джунгли или планини и оцеляването им е зависело от съгласуването на силите на Природата и на животинското царство с еднаква ловкост и сила.

Сидха не пада до нивото на животинската ловкост, но разбира еволюционните състояния на съзнанието в различните форми. Чрез тази сидхи йоги често се защитава от хищни животни и отровни змии и насекоми. Пред неговата сила "лъвът е като агънце".

60. ДЖАНТИДЖНА
Способност за превръщане в каквото и да е животно, птица или чувстващо същество. Сидха осъзнава еволюционния процес на живота, при който той чрез различните етапи на на по-низш живот се е издигнал до Homo Animus - животното-човек, след това до Homo Erectus - изправеното човешко същество, и Homo Nobilis - благородникът на човешката раса.

По-нататъшния етап Homo Deus - човекът-Бог се достига от Махатмата - великата душа. В резултат на това съзнателно знание сидха отново може да приема което и да е тяло, което е имал преди, или което и да е тяло на друго същество, за да се защити или, когато е необходимо, да не бъде открит.

61. БХУТА (ДВАДЕХА)
Способност да се влиза в или да се приема друго физическо тяло. Съществуват много истории за йоги, които при смъртта си приемат физическото тяло на близък последовател или ученик.

Смята се също така, че това може да бъде извършено по всяко друго време за духовна цел, за издигане скоростта на вибрации на тялото, или за издигане на съзнанието.

Използването на физическото тяло на друг човек за отрицателни цели не бива да бъде оправдавано като сидхи.

Такова състояние може да съществува и е известно като "психично обсебване" и обикновено се приписва на безплътни или лишени от тяло сили, а не на присъствието на сидха. При психичното обсебване цялата ситуация за всички въвлечени в това е силно травматизираща.

62. ГУРУМАНАС
Способност за влизане във финото или астралното тяло на друг човек. Сидха може да използва емоционалното, менталното или астралното тяло на друг, за да изпрати послание до един или повече хора.

Това не е астрално или психично обсебване, при което се проявява безплътен дух, нито състояние, при което медиум показва астрални гласове или явления.

Много духовни ученици са изпитвали как техните учители са говорили през тях върху теми, с които те обикновено не са запознати. Чрез тази сидхи гуру може да повлияе на вътрешната садхана на своя чела.

63. ГУПТА
Способност за дематериализиране на тялото или за създаване на ново тяло. Съществуват много истории за сидхи, които са на стотици години.

В Индия и днес се разправя за сидха, който е на хиляди години, който дематериализира и отново материализира тялото си по свое желание, като често се явява по-млад от последното си проявление.

Сидха може да създава физическо тяло, чийто пол, състояние или положение зависят от изискванията на висшата му духовна мисия.

Тези тела са "истински", а не ектоплазмични, незавършени форми, каквито са създаваните от окултиста или психичния медиум. Тези тела не са съставени от външни сили, а от вътрешната воля.

64. АКАША
Способност за пътуване на далечни места. Сидха може да дематериализира тялото си и да го направи да се появи на друго място. Едновременното появяване на тялото на две места също е част от тази сидхи.

Действителноото тяло се материализира на ново място, но това не е астрално пътуване. Астралното пътуване е само част от общата сидхи, която се достига чрез висша духовна практика.

Способността за поява на две места едновременно е отбелязана в източната литература. В едно описание се говори за йоги, който се появил в един и същ момент на девет различни места в света. Случаят е документиран от съвременен западен психолог.

65. МАНОМАЯ
Способност за пътуване в астралното или менталното ниво. Съзнателният ум се проявява в обвивка или тяло, наречено маномая коша. Долната част от тази коша е подсъзнателното, или астралната област.

Ако съзнанието се освободи, за да се движи вън от това тяло, то може да се движи само в нивото на паметта. Само сидха може да прави това без опасност. Всеки друг може да се хване в капан на астралния свят и да полудее или да загуби живота си.

Йогите предупреждават непосветените да не опитват лъжливи системи за астрални пътувания, а съвременната литература е пълна с фалшиви гуру, които трагично са умрели, използвайки собствените си опасни системи.

66. СУРАНАДИ
Способност да се пътува до други планети или отдалечени галактики. Много йоги заявяват, че могат да пътуват до Луната, до други планети в нашата слънчева система или до различни места в далечни галактики.

Всички йоги учат, че ние сме космични същества и в предишни прераждания сме живели другаде. Ние не сме ограничени до прераждане само на тази планета, на Земята.

Сидхи заявяват, че напълно помнят предишните си прераждания на други планети и че имат способността чрез "космична памет" да се върнат на тези места. Други твърдят, че при междузвездни пътувания тази способност може да ги заведе до различни места в космоса, където преди не са били.

67. АКАШАЛОКА

Способност да се посещават нивата на акаша. Нивата на акаша са отвъд състоянията на ума. Те не са ограничени по време, пространство или ум. Сидхи, които са изпитали тези нива, говорят за същите опитности като йогите, които достигат състоянията отвъд ума на сахаджа самадхи.

Санскритската дума "акаша" е равностойна на английската "етер". Терминът се отнася за космичните, небесни или духовни нива, а не за умствените. Някои писатели говорят за тези нива като за Девачани нива, или светът Девачани.

68. АКАШАРАЙ

Способност да се четат Акаша записите. Някои сидхи заявяват, че има акашки записи - космична памет за това, какво се е случило в историята на вселената, и за проектиране бъдещето на вселената във великите еони на космичното време.

Това не е ограничено до някакъв религиозен ден на Страшния съд, въпреки че в индуистките текстове съществува термина Дхарма Рай - Книга на праведността. Някои автори говорят за акашки библиотеки, художествени галерии, музеи и складове с научни знания отвъд тези, които човек досега е постигнал.

69. СИДХАТВА
Способността да се общува със сидхи в сегашното тяло. "Само Учител ще познае Учителя" - казва се, че само сидха може да познае друг сидха. Според древната мъдрост, "които си приличат, се привличат".

Когато неразвити хора заявяват, че са влезли в контакт с въплътен сидха, те може би се мамят от безплътни същества, явяващи се като Реализирани. Само личното духовно развитие до висше ниво може да доведе до истински и ползотворен контакт.

Реализираните Учители обикновено не общуват с по-ниско духовно развити, тъй като това представлява "слизане до по-ниско състояние", и дори, и Учител може да падне.

70. СИДХАДЖНА
Способност да се общува със сидхи или издигнати Учители. В йога въпросът за това дали човек може да общува с издигнат Учител или сидха, достигнал космичните сфери, е много спорен.

В тази идея има заложен конфликт на целите, но все пак според някои школи е възможно човек да има водач или издигнат Учител, който да подпомага духовния му растеж. Религиозните смятат за такива водачи ангелите.

Вероятността за общуване с издигнат Учител е толкова слаба, че, общо взето, лековерните ще бъдат подведени от отрицателни, вредни, безплътни астрални сили, предрешени като Учители.

Всички йоги много остро предупреждават учениците си за това явление и подчертават необходимостта от жив гуру, достигнал висши космични опитности, който може да води ученика в духовната садхана.

71. АБХИБХУТВА
Контрол над материята и предметите на материално ниво. Тази сидхи обикновено е известна като "психокинеза" - силата за контролиране поведението на физическите обекти или материали.

Смята се, че чрез психокинезата може пряко да се влияе върху емоционалните състояния, желанията или свръхсетивните фактори. Сидха може да предизвика обект, предмет или човек, да се придвижи или да промени положението си.

Той може да промени състоянието на материално вещество - от твърдо в течно, газообразно или енергийно. Известни са статуи, които плачат или кървят по командата на силен психо-кинетичен ум. Изследователите на парапсихологичното често говорят за съществуването на тази сидхи.

72. БХУШАНТИ
Контрол над дела и неща в природата. Психо-кинетичната способност на сидха може да бъде разширена до влияние върху делата и случките на физическо ниво.

Някои учители твърдят, че ръководят световните дела. Други може би осигуряват безопасност или предотвратяват бедствия, които биха повлияли на човека.

Трети заявяват, че поддържат мира в света. Състоянието на нещата в световен план води до предположението, че мнозина от тези, които се смятат за сидхи, са твърде далеч от това състояние.

73. АНАХАТА

Способност да се чуват беззвучни звуци. Ясночуването е способност да се чуват звуци, които са под честотата на възприеманите от човека. Тази сидхи понякога се описва като свръх-чуване.

Сидхите заявяват, че могат да чуят бръмченето на атома и звуци от междузвездното пространство. Чуването на космичния Дхун, Шабда, фините звуци на Анахата, слушането на "музиката на сферите" са все чрез тази сидхи.

Нада йога, двани йога, шабда йога и лая йога използват техники, които създават свръхчуваеми звуци. Способността да се чуе Даса Дхун (десетте мелодии или психични звуци) не е непременно сидхи, а по-скоро напредък в една или повече от споменатите видове йога садхана.

74. НАДА (ДХУНИ)
Свръх-нормален слух. Тази сидхи дава способност за чуване от много далеч, и да се чуват фините звуци в аудио-честотите. Сидха може да усети фините звуци на нечие дишане, сърцебиене и други телесни движения. Звуците, които идват от далечно разстояние, се увеличават като тези отблизо. Йогите трябва добре да овладеят тази сидхи, за да не се объркват по отношение източника на звука.

75. ГАНДХА
Способност да се пресъздава какъвто и да е мирис по желание на сидха. Най-често се пресъздават ароматите на цветя и билки, въпреки че има случаи сидхи да са създавали отвратителни миризми, за да отблъснат хора и животни, които те не желаят близо до себе си.

По подобен начин сидха може да създава аромати, които да привличат насекоми, птици, животни или хора. Понякога тези аромати се свързват с тялото на сидха, докато в други случаи ароматът се появява в атмосферата.

Тъй като обонянието се смята за най-острото от всички човешки сетива, гандха сидхи често се използва от йоги, за да се форсира спомнянето на дадено събитие у ученик, който се опитва да преодолее сетивни или енергийни блокажи в резултат на болезнени спомени.

76. КРИПА (ШУКРА ДУКХА)
Способност да се създава усещане за благосъстояние или неудобство. Много хора имат естествена способност да излъчват чрез аурата си усещане за благополучие, което въздига другите.

Сидха може по желание да излъчва усещане за ведрост, спокойствие, физическо и умствено благополучие.Той също може да създава усещане за неудобство у другите.

Това е нещо като психическа защита срещу онези, които потайно злоупотребяват с околната среда или с отделен човек. Някои естествено излъчват аура, подобна на ектоплазма, която кара другите да се чувстват неудобно, като че ли кожата им се омотава в противни паяжини. Това е отрицателно психическо явление.

77. БАНИ (ВАНИ)
Способност да отговаряш на какъвто език те заговорят. Сидха има способността да се настройва на ума на човека, който се обръща към него, и да му отговаря на същото ниво на интелигентност.

Ако говорещият фъфли, сидха също ще фъфли, и ще използва същата интонация. Обикновено сидха има общо понятие за разговора, но не и за пълната му умствена стойност. Способността му да отговаря е по спомени от предишни прераждания, когато е знаел този или подобен език.

Често сидха може да чете или превежда непознати ръкописи. Един прочут южноиндийски махариши писал книги на 13 езика и множество съвременни йоги могат да отговарят на няколко чужди езика.

78. АКАШАБАНД
Способност да се говори на мъртви или на космични езици. Тази сидхи е позитивната форма на глосолалията - способността да се говори на непознати езици. Тя съответства на един от седемте дара, упоменати в християнската Библия, въпреки че има негативен аспект на глосолалията, където говорещият говори на въображаем език и използва неразбираема реч или звуци.

Някои психично болни страдат от глософилия, което е ненормално насочване на вниманието към движенията на езика, и води до цъкане и подобни на думи звуци, които всъщност не са разбираем език. Някои сидхи заявяват, че могат да говорят космични езици, и че са в контакт с извънземни същества, и по телепатичен път, и чрез словесен контакт.

79. ВАЧА ((ВАК)
Дар за духовна реч. Вача сидхи е чест дар, използван за преподаване на духовни предмети. Той е равнозначен на дара за преподаване на християнската свещена книга. Много сидхи обикновено не говорят, но когато ги поканят да говорят на духовна тема, ще изнесат най-поразителна беседа.

Такава беседа в никакъв случай не идва от някой медиум, а от Източника на Битието. Често ученията се предават на майчиния език на слушателите, а този език може да бъде непознат за сидха.

80. НАГАРИ
Способност да се четат непознати или странни ръкописи. Сидха може да разчита йероглифи и калиграфии на много езици. В историята са известни случаи, когато хора, овладели тази сидхи, са превеждали или дешифрирали материали.

В западната история пример за това е преводът на египетската розетка. Индийските сидхи често интерпретират странните древни надписи, в които са скрити тайни на йога, тантра и янтра.

За да засекретят ученията си, сидхи често пишат със странни символи или създават свещени символични езици. Само посветените от сидха могат да интерпретират подобно послание. Ако тези тайни се загубят за хората, друг сидха в по-късни времена може отново да интерпретира тайния смисъл за своята епоха.

81. ШРИЩИ (ЯНТРА)
Способност да се дешифрират знаци и да се разбират поличби. Тази сидхи дава способност да се тълкуват послания, оставени на тайни места, или магнетизирани върху статуи или свещени предмети.

Сидха често може да намери пътя си в непознати или чужди места и земи, като тълкува психичните звуци, оставени от другите. Тъй също може да тълкува настроенията и чувствата на животни и хора, както и да чете знаците на природата. Някои могат да предсказват природни катастрофи или бедствия.Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .