Банер
11825554_1721680898043400_2978470291811099494_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Нади Йога
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 02 Октомври 2008 15:27

МантриМАНТРИТЕ

Откъс от сатсанг в Атина – 4 октомври 1984 г.
Из “Ученията на Свами Сатянанда Сарасвати” – 6 том, 130 стр.


–   Може ли, моля  Ви, да ни обясните какво е значението на мантрата и каква е целта и ползата от мантра?

– През последните тридесет години съм отговарял стотици пъти на този въпрос. Понякога чувствам, че е по-добре, ако не говоря за това. Защо хората трябва да говорят за комплицираността  на мантрата  и защо ме питат какво е мантра, ако вече знаят това? Във всяка култура важността на мантрата е позната на хората. Индийците знаят за мантрата.

Във всяка част на света чуваме, че мантри се използват на различни места. Отрицателните страни на мантрата също се знаят от хората.  Много пъти някой ви казва,”Той ме омагьоса” .
Вие си мислите, че знаете за мантрата, но както и да е, тъй като ме попитахте, нека да отговоря.

”Мантра” е санскритска дума, съставена от два корена: единият означава “повторение”, а другият -“свобода”.”Повтаряне и свобода” е значението на думата мантра. Не трябва да се разбира или тълкува погрешно като  “божествено име”.

Мантрата е звук. Мантрата е звук и звукът е форма на енергия -  мощна енергия, която може да повлияе на ума.

За да  изпитате медитация и самадхи, се нуждаете от определен тип ум. Тези, които практикуват медитация, без да подготвят ума, нямат истински преживявания.

Когато медитирате умът, навлиза в подсъзнателните и несъзнателните нива и там наблюдава собствената си природа и нейното съдържание. За това, преди практиките на медитация трябва да изчистите ума си. Звуците, за които говоря, изчистват ума от неговите нечистотии и впечатления.

В човешкия ум са запечатани милиони, билиони, трилиони впечатления. Имате огромно минало, витаещо в ума ви, не само от това превъплъщение, но и принадлежащо на други превъплъщения.

Преди концентрация е необходимо да олекотите ума чрез практиката на мантра, затова когато практикувате мантра не трябва да се стараете да се концентрирате. Мантрата не означава концентрация и концентрация не е необходима. Ако може да изчистите ума,  концентрацията става спонтанно.

Тези хора, които имат мантра от своя гуру, трябва да ме слушат внимателно, защото аз не съм интелектуалец – аз практикувам повече от петдесет години. Когато практикувате своята мантра, трябва да оставите ума си да се движи свободно, защото умът ви е пълен с потискания и агонии. Потискането на тенденциите на ума ще попречи на духовното ви изживяване.

Когато приемете мантра и я практикувате, трябва да я повтаряте или на глас или мислено. Ако умът ви е неспокоен и разсеян, оставете го така. Трябва да сте достатъчно смел да го оставите така и да се изправите пред себе си.

Трябва да приемете смело своите разочарования от амбиции, страсти и всичко друго, което е умът и за тази цел вие трябва напълно да се отделите от странстванията на  ума. Както гледате телевизия, по същия начин трябва да гледате телевизията на ума.

Мантрата трябва да бъде практикувана по наична, по  който ви е обучил вашият гуру. Има хиляди звуци във Вселената, но универсалния звук е ОМ. ОМ представлява  време, пространство, обект и трансценденталност.

Освен ОМ има и хиляди звуци във вселената съществуващи при високи честоти. Вие не можете да ги чуете сега, но някои хора, които повишават честотата на своите умове, могат да чуят тези звуци. Звуците,  които те чуват се наричат мантри.

Има много видове и типове мантра, но те се класифицират главно в три групи: мантри, които имат духовни последствия и мантри, които имат обикновени последствия. Освен това има два типа мантра: едните са познати като”биджа” или “семе”; другият тип е комбинация от много звуци.

Тези комбинации от звуци са комбинации от различни честоти. Всеки звук има честота, няма два звука с една и съща честота. “ Аа”е един звук,  ”Ка”е друг звук, всеки има различен цвят от другите звуци. Няма два знака с един и същи цвят.

Има определени звуци, които, ако се комбинират, имат голяма сила. Трябва да опитам да ви обясня това. Три или повече звуци с ниска честота, ако се комбинират правилно, могат да достигнат висока честота.

За това ще откриете много мантри с повече от една сричка. Ом е едносрична, но други мантри не са едносрични. Освен Ом само биджа мантрите като Клим,  Аим,  Шрийм са едносрични. Тези едносрични мантри са предназначени да изчистят ума с по-голяма скорост.

И така,  като говорим за мантри, говорим за звуковата енергия във Вселената. Има много видове енергия, които вие познавате: електрическата енергия е един тип, ядрената енергия е друг.

По същия начин звукът е също енергия и може да предаде вълните на енергията през пространството. Мантрата е толкова силна, че може да въздействува вътре във нас и може също да въздейства върху обектите във Вселената.

Когато получите мантра от вашия гуру, вие всъщност получавате частица енергия от него в потенциалната форма на семе. Когато практикувате мантрата, ако тя не ви даде концентрация това няма значение, защото на първия етап мантрата създава експлозии в ума и после концентрацията идва сама.

Мантрата  е основата на йога, мантрата е основата на тантра и мантрата е основата на духовния живот. Мантрата може да ви даде задоволство и мантрата може да повлияе на характера и личността ви.

Мантра може да доведе до общуване между хора на астралното поле. Мантра може да повлияе на мозъка и умствените способности на децата.
 НАДИТЕ


Надите са проводници от астрална материя, през които минават праничните токове. Те могат да се видят само с астралните очи. Те не са нерви. На брой са 72000. Важните саНади ида, сушумна и пингала. Сушумна е най-важната от всички.

Пречистване на надите

Казва се, че пранаяма е съюзът между прана и апана. Тя е три вида: издишване, вдишване и задържане. За правилното изпълнение на пранаяма те се свързват със санскритската азбука. В падмасана (поза лотос) практикуващият трябва да медитира, че на върха на носа му е Деви Гаятри, червенокожо момиче, заобиколено от безброй лунни лъчи, възседнало лебед, с жезъл в ръка. То е видимият символ на буквата А.

Видимият символ на буквата U е Савини, млада бяла жена с диск в ръка, възседнала орел (Гаруда). Видимият символ на буквата М е Сарасвати, възрастна мургава жена, яздеща бик, с тризъбец в ръка. Той трябва да медитира, че единствената буква, върховната светлина - Пранава ОМ, е източник на тези букви.

Като изтегля въздуха през ида (лявата ноздра) за интервал от 16 матри, той трябва да медитира върху буквата А; задържайки вдишания въздух за 64 матри, да медитира върху буквата U; след това да издиша за 32 матри, медитирайки върху буквата М. Той трябва да практикува по посочения ред отново и отново.

Когато постигне устойчивост в позата и абсолютен самоконтрол, йоги трябва, за да изчисти замърсяванията по сушумна, да седне в падмасана, и като вдиша въздух през лявата ноздра, да го задържи колкото е възможно по-дълго и след това да издиша през дясната. След това, като вдиша отново през дясната и задържи, да издиша през лявата, така че се вдишва през същата ноздра, през която е издишано.

У онези, които практикуват според тези правила през лявата и дясната ноздри, надите се пречистват за три месеца. Йоги трябва да практикува прекъсване на дишането при изгрев, по обед, при залез и в полунощ, бавно, 80 пъти дневно, за 4 седмици. В началната фаза има потене, в средната се получава треперене на тялото, а в последната - левитация във въздуха.

Тези неща са резултат от задържането на дишането в падмасана. Когато се получи пот, практикуващият трябва добре да изтрие тялото си. Чрез това то става здраво и леко. В ранния етап на практиката добра храна е млякото и ги.

Като се придържа към това правило, човек става постоянен в практиката си и не усеща таапа (горене) по тялото. Както лъвовете,слоновете и тигрите постепенно се опитомяват, така и дишането, когато се контролира строго, се овладява.

Резултатът от практикуването на пранаяма е пречистване на надите, оживяване на гастричния огън, ясно чуване на духовни звуци и добро здраве. Когато, благодарение на редовната пранаяма, нервните центрове се пречистят, въздухът лесно преминава нагооре към устата на сушумна, която е в средата.

Чрез свиване на мускулите на врата и на този по-долу, т.е. апана, праната влиза в сушумна, която е в средата, от западната нади. Сушумна нади е между ида и пингала. Праната, кооято обикновено се редува между ида и пингала, се задържа чрез дълга кумбака; след това заедно с душата, нейния придружител, тя ще влезе в сушумна - централната нади, на едно от три места, където намери място за влизане при такова задържане, и в пъпа, през сарасвати нади от запад.

След такова влизане йоги умира за света, изпадайки в състоянието, известно като самадхи. Като изтегля нагоре апана и натиска надолу от гърлото прана, йоги се освобождава от старостта и става 16-годишен младеж. Чрез практикуването на пранаяма се изкореняват хроничните болести, с които се борят алопатичните, хомеопатичните, аюрведичните и унани лекарите.

Когато надите се пречистят, по тялото на йоги се появяват определени външни знаци - тялото е леко, свежо, стройно, гастричният огън се увеличава; изчезва усещането за безпокойство. Това са все признаци за пречистване.


Шат-КармиШАТ-КАРМИ - ШЕСТТЕ ПРЕЧИСТВАЩИ ПРОЦЕСА

Онези, които имат отпуснато и флегматично тяло, трябва да практикуват най-напред тези шест крии, за да се подготвят за пранаяма, и после лесно ще постигнат успех. Тази шест крии са дхаути, басти, нети, тратака, наули и капалабати.


Дхаути

Вземете чиста муселинена кърпичка широка 4 пръста и дълга 45 см. Намокрете я с топла вода. Страничните ивици трябва да са здрави, тъй че никакви нишки да не висят. Бавно я глътнете и след това я изтеглете. Първия ден глътнете 30 см, а след това ежедневно увеличавайте по малко. Това се нарича вастра дхаути.

В началото може да почувствате леки пристъпи на повдигане, но те спират на третия ден. Тази практика лекува болести на стомаха като гастрит, разстройство, уригване, също треска, лумбаго, астма, далак, проказа, кожни болести и неразположения на флегмата и жлъчката.

Няма нужда да я практикувате ежедневно - веднъж седмично или веднъж на две седмици е достатъчно. Измивайте кърпичката със сапун и я пазете винаги чиста. След приключване на практиката изпийте чаша мляко - иначе ще почувствате сухота отвътре.


Басти

Това може да се практикува с или без бамбукова тръбичка, но по-добре с такава. Седнете в леген с вода, в който да се потопите до пъпа. Заемете позата уткатасана, като тялото почива върху предната част на краката, а петите са притиснати към задните части.

Вземете малка бамбукова пръчка, дълга 6 пръста, и я пъхнете на дължина 4 пръста в ануса, след като смажете тръбичката с вазелин, сапун или касторено масло. След това свийте ануса. Бавно всмукнете вода във вътрешностите. Добре я разклатете и след това я изхвърлете навън.

Това е джала басти. Чрез джала басти се лекуват болести на далака, пикочните пътища, разстройство, миалгия, воднянка, разстройства в храносмиланетоо, болести на червата, болести, породени от прекалено много газове, жлъчка и флегма. Тази крия трябва да се прави сутрин на празен стомах. Когато приключите, изпийте чаша мляко или хапнете нещо. Тя може да се практикува и в река.

Има и друг начин да се прави басти без помощта на вода. Той се нарича стхала басти. Седнете в пашчимотанасана на земята и бавно разклатете стомаха и корема с движения надолу. Стегнете сфинктера. Това отстранява запека и всички стомашни неразположения, но не е така ефективно каато джала басти.


Нети

Вземете тънък конец, дълъг около 12 пръста (половин аршин). Пъхнете го в ноздрите си и го извадете през устата. Можете да прекарате конеца през едната ноздра и да го извадите през другата. Конецът се намазва с лепило, за да стане твърд и да преминава лесно. Тази крия пречиства черепа и дава ясно и точно виждане. С нея се лекуват хрема и ринит.

Тратака (взиране)

Взирайте се неподвижно без да мигате, концентрирани върху какъв да е малък обект, докато започнат да ви текат сълзи. Чрез тази практика се отстраняват всички болести на очите. Нестабилността на ума изчезва. Достига се шамбхави сидхи. Развива се волята. Постига се ясновидство.


Наули

Това е въртене на стомаха с помощта на ректалния мускул. Наведете главата надолу. Изолирайте ректалния мускул и го завъртете отдясно наляво и обратно. Това отстранява запека, увеличава гастричния огън и премахва всякакви стомашни неразположения.


Капалабати

Правете бързо речака и пурака, като ковашко духало. Това отстранява всички неразположения във флегмата. Подробни укаазания са дадени отделно.


СТАЯТА ЗА МЕДИТАЦИЯ
Медитация

Трябва да имате отделна стая за медитация, която да заключвате. Никога не пускайте никого там. Пазете я свещена. Ако не можете да си позволите да имате отделна стая за съзерцание и пранаяма, трябва да имате местенце в ъгъла на тиха стая, отделено с параван специално за целта.

Сложете снимката на своя гуру или Ища девата пред себе си. Правете ежедневно пуджа на снимката, физически и умствено, преди да започнете медитация и пранаяма. В стаята горете тамян или други благовония.

Пазете там някои свещени книги, като Рамаяна, Шримад Багавата, Гита, Упанишадите, Йога-вашища и др. Постелете сгънато на четири одеало, и над него мек бял плат. На това ще правите асаните си. Или постелете трева куша, а над нея еленова или тигрова кожа. За медитация и пранаяма сядайте там. Малките насекоми или буболечки няма да ви безпокоят.

Когато сте седнали в асана, главата, шията и торса трябва да са в една линия. По този начин гръбначният мозък, който е в гръбначния стълб, ще бъде свободен.


Петте основни изисквания

За практикуването на пранаяма са необходими пет неща. Първо - подходящо място; второ - подходящо време; трето- умерена, основна, лека и хранителна храна; четвърто - търпелива и упорита практика с жар, лекота и сериозност, и накрая - пречистване на надите (нади шудхи).

Когато надите са пречистени, ученикът влиза в първата степен на практикуване на йога - арамбха. Практикуващаият пранаяма има добър апетит, добро храносмилане, ведрост, смелост, сила, жар, голяма жизненост и красота.

Йоги трябва да приема храна тогава, когато работи сурия нади или пингала, т.е. когато дишането преминава през дясната ноздра, тъй като пингала нагорещява и смила храната бързо.

Не трябва да практикувате пранаяма непосредствено след ядене, нито когато сте много гладни. Постепенно човек трябва да достигне задържане на дишането до 3 гатики (час и половина) на един път.

Чрез това йоги достига много психически сили. Когато човек иска да спре дишането си за дълго, той трябва да отиде да живее при йога-учител, който в детайли познава пранаяма. С постоянна практика и без чужда помощ дишането може да бъде задържано 1 - 3 мин.

Това е предостатъчно за пречистване на надите и стабилизиране на ума и за добро здраве.


Мястото

Подберете уединено, красиво и приятно място, където никой няма да ви безпокои - на брега на река, езеро или море, или на някой плаанински връх, където има красив извор и горичка, и където лесно може да се снабдявате с мляко и храна.

Постройте си малка кутир (хижа, колиба). Направете си дворче, в единия ъгъл на който изкопайте кладенец. Невъзможно е човек да намери идеално от всяка гледна точка място.

Много подходящи за колиби са бреговете на реките Нармада, Ямуна, Ганг, Кавери, Годавари, Кришна. Трябва да изберете такова място, че да сте близо до други праактикуващи. В момент на трудности може да се съветвате с тях.

Вярвайте в йога-криите. Когато виждате и други отдадени, прилежно ще следвате практиката си, ще получите вдъхновение и ще се стараете да ги надминете. Добри места са Насик, Ришикеш, Джанси, Праяг, Утаркаши, Вриндаван, Айодхя, Варанаси и др.

Ако си изградите колиба там, където има много хора, те от любопитство ще ви безпокоят. Няма да имате духовни вибрации на такова място. Ако си направите колиба в гъста гора, ще бъдете без защита от крадци и диви животни. Ще ви бъде трудно да се снабдявате с храна.

В Светасвара Упанишад се казва: "На равно място, без камъчета, огън и чакъл; приятно за окото, близо до пещера, защитено от вятъра, нека там човек да насочи ума си към Бога."

Онези, които практикуват в къщи, могат да превърнат една от стаите си в гора. Всяка уединена стая ще им послужи.


Времето


Практикуването на пранаяма трябва да започва през вашанта риту (пролетта) или сарад риту (есента). В тези сезони човек може да достигне успех без трудности или неприятности.

Вашшанта е периодът март-април. Сарад - есента, е септември-октомври. През лятото не практикувайте пранаяма следобед или вечер - само в хладните сутрешни часове.

Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .