Банер
sv78THxhAl0.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Божественото Усамотение по Пътя към Възнесението
Написано от Маг Селена   
Вторник, 27 Септември 2011 18:28

Поздрави, Възлюбени! Аз съм Метатрон, Господ на Светлината, и ние приветстваме това събиране. Ние обграждаме всеки един от вас в специално създаден вектор на Безусловната Любов. Вектор на нелинейно пространство, който е отворен по изключение в момента докато всеки от вас чете тези думи от вашето пространство и избрано време.

Настоящата фаза на линейното време на вашата планета е изключително подходящ момент за поглед навътре в себе си и съзнателно усамотение. Учители, много от вас, особено онези на възраст над 49 г. – седмия седемгодишен цикъл, се намирате в състояние на усамотение, след като съпрузите са си отишли, връзките приключили и брачните договори прекратени.

И въпреки че този път е понякога доста самотен, доста труден и може да изглежда „неестествен“ за много от вас, той не е случаен. Ние ви казваме да използвате това време мъдро, да го прегърнете. Вие сте на прага на голямо израстване. Има едно повтарящо се послание във вашите религиозни текстове, което казва „За всичко си има време, време за всяко дело под небето“.

Наистина има време за усамотение. Божественото Усамотение е възвишено състояние, което предлага квантов скок на израстване, когато бъде разбрана и оценена неговата дълбока цел.

Божественият Аз накрая е сам в заключителното си преследване на всемогъществото. От ваша гледна точка душата идва на земята сама и духът напуска земята сам. Възнесените Учители, които са се въплъщавали на Земята, хиляди години са търсели усамотение преди да постигнат Съвършенство. Такъв е случаят с много от вас в настоящия момент.

Скъпи Мои, много от вас, които се чувстват сами в този момент, вярват, че трябва да си намерят партньор. Много от вас търсят своята „сродна душа“, своя пламък близнак. Но ние ви казваме, че в много случаи сред напредналите души вие сте сами, защото сте планирали това. Това наистина е специално и възвишено начинание. Време е за Божествено Усамотение.

Усамотение за онези, които търсят свята светлина, за онези, които търсят т.нар. „посветено просветление“, избрали определен период от своя житейски план да останат сами за известно време. Това не означава, че вие завинаги ще останете в самота. Това просто означава, че вие сте избрали за известно време да „работите върху себе си“, да развиете любов към себе си. Сред душите, търсещи Съвършество, приблизително един от три или четири живота е посветен на усамотение.


Да обичаш Себе си е Изискване

Любовта към себе си е състояние, което мнозина, особено следващите християнските традиции, са загубили. Християнството със своето учение за първородния грях ви е втълпило, че вие сте грешни по природа, че вие се нуждаете от опрощение. Прекарвали сте животи наред, искайки опрощение за това, което сте. Загубили сте чувството си за божественост и сте установили, че е по-лесно да се дава, отколкото да се приема. Равновесието е загубено.

Сега ви казваме, че с преобразяването на Земята за новата Кристална Епоха естеството на енергийния резонанс и обхвата на измерението на планетата се разширяват. Намалява влиянието на двойствеността/полярността за онези, които са избрали да продължат отвъд третото измерение.


Можете да запитате дали усамотението или партньорството водят до по-голям напредък на душата. Въпросът е актуален и особено относим за много от вас в зората на Възнесението.

Краткият отговор е, че и съвместният живот, и усамотението имат своето божествено предназначение, и ние подчертаваме смисъла и на двете. Много може да се постигне в условията на посветена любовна връзка. Това е естествено обстоятелство в много от случаите от престоя на земния план.

Но Учители, ние ви казваме, че също така има голям смисъл и в усамотението. То всъщност е необходимост.

Не е грешка това, че много от вас в последните стъпки по пътя към просветлението сте сами в този период. Сега тече подготовката за идващото Възнесение. Ако сте сред тези, казваме ви, че вероятно вашето усамотение е подходящо. Може би е така, както трябва да бъде. Много от вас са планирали да бъде така.

Въпреки това много от вас чувстват, че самотата е прекалено тежка и че вие трябва да потърсите партньор, неуловимия пламък близнак. Скъпи Души, има голямо объркване относно концепцията за пламъка близнак, „сродната душа” и ролята и естеството на оптималното партньорство за Самоусъвършенстването.

 

Усамотение и независимост

Усамотението има за цел да бъде период на възвишена почит към Аз-а, към себе си. Животът и преживяванията ви на този план са ваше собствено творение, вашият жив гоблен, изтъкан от вашите собствени убеждения. В периода на усамотение душата е приканена да обърне поглед към себе си и ви се предоставя възможност да се гмурнете в дълбоките води, които текат вътре във вас. Да плувате във вашия океан и докато правите това да откриете любовта вътре в себе си, да научите каква ярка искра от Бога сте вие наистина.

Взаимоотношенията са метод за отразяване въздействието на вашета система от вярвания и получаване на обратна връзка, по-просто казано, за това кое работи и кое не. Отделянето изисква човек да изследва себе си, да се запознае отново с вътрешния хоризонт, а това предполага и изисква суверенност. Суверенността е по-голямата сила на Съвършеството.

Връзката между двама суверенни, независими човека има по-голямо равновесие, по-голяма творческа сила и по-голяма трайност отколкото съчетанието между двама, зависими един от друг. Разбирате ли?

В крайна сметка всяка душа трябва ясно да определи Себе си, за да постигне съвършенство. Само-усъвършенстването се осъществява в периоди на планирано отделяне. В такъв период изкристализира безпогрешността. И ви казваме, Скъпи Мои, кристализирането чрез безпогрешност е необходима фаза на Само-усъвършенстването. Това е период на настройване в многомерния престой. Човек влиза в пустотата, великата мистерия, в търсене на сила на духа и суверенна визия, сам, без рамо, на което да се облегне. И в този процес човек открива върховна цялост и пълнота в себе си.

Не ни разбирайте погрешно, има голямо значение в свързването между двама в естествения аспект на сродната душа. Но накрая човек извървява пътя към Съвършенството в суверенна отделеност.

Човек постига просветление, когато се научи да надминава физическия си аз. Всеки от вас трябва да се устреми към крайното завоевание на това, което ние наричаме „безпогрешност“. Безпогрешността е кристализацията или цялостната яснота на душата и е необходима черта на Съвършенството.

Казва ли сме ви, че езикът, тъканта на висшите измерения е свещената геометиря. Безпогрешността е геометричната яснота на душевното съзнание. Определяйки себе си с безпогрешността, човек става кристален и по този начин по-способен за Божествено Съзнание в геометричната светлина на свързаните висши планове. Това се постига само като решите кой сте, в какво вярвате и да живеете с това. Да откриете своите истини и да се настроите изцяло според тях.

 

Въпрос към Метатрон: Дали това означава, че любовните взаимоотнишения, като брака, не са крайния ни съюз?

Метатрон: Помнете, че на най-висш план вие сте в свещено Единство, всеки един е част от Божественото Единство. Така че от гледна точка на света на двойнствеността, отговорът на вашия въпрос е „да“. В този контекст, „ДА“! Учители, в най-висшата реалност вие сте единно съзнание в многообразието.

Взаимоотношенията в света на линейната двойнственост са средство към целта. Ние казваме, че любовните взаимоотношения са свещен и радостен инструмент за постигане на Съвършенство, но в края на пътешествието на душата е необходим период на израстване в суверенност. Суверенният аз е самодостатъчен и няма зависима нужда от друг. Такава концептуална зависимост може да бъде препятствие към Съвършенството.

В действителност вие се сливате в суверенност със своята друга половина. Другата част от душата ви, която се е отделила в израз на двойнствеността. Всеки един от вас има мъжка и женска съставна част и другата половина се слива отново в Ингегралния Божествен Аз, преди да се въздигне в по-висшите планове.

Много от вас считат сродната душа и пламъка-близнак за едно и също. Само синтаксисът им е еднакъв. Истинските им значения са различни. Пламъкът-близнак е другата половина на същата душа, разделена в двойнствеността, и те рядко са въплътени заедно във физическия свят. „Сродната душа“ в нашата терминология е друга душа, с която сте се договорирали да израснете заедно във физическата двойнственост, като средство за развитие и изследване на любовта с друга душа. Движение към обща цел.

Привидният парадокс в линейните взаимоотношения – тези на концепцията за „сродната душа“ (а не пламъка близнак), е че връзката между две независими суверенни същества има повече радост, повече равновесие, по-голяма връзка с божественото, по-голяма възможност за напредък, отколкото връзка, основана на взаимозависимост. Разбира те ли?

В този момент, в сегашния момент, много от вас в действителност се сливат със своя етерен (нефизически) пламък близнак и извайвате своята свещена пълнота в една физическа форма, за да влезнете в цялост в кристалния свят. В повечето случаи това повторно свързване на душата се постига в усамотение или в суверенни независими взаимоотношения.

Затова ви казваме да приемете избрания от вас период на СУВЕРЕННО УСАМОТЕНИЕ, това е знак на вашата душа за намерението й да влезне в Кристално Мер-Ка-На Съвършенство.

Божественото Женско начало

В допълнение, много от хората, които в този живот са от женски пол, са избрали специално роля в уравновесяването на плантетата в този момент. Не е ли вярно, че планетата е в неравновесие от продължилите хилядолетия патриархални енергии? Затова би изглеждало, че голямо мнозинство от привлечените към „Новата Епоха” са жени, с цел да „закотвят“ Божественото Женско начало. Жените се определят в съвременните ви схващания като „по-слабия пол“. Нищо не може да бъде по-далеч от истината!

Много от жените, които в момента са сами, са обусловени да чувстват, че трябва да имат партньор. Отново повтаряме, приемете своето усамотение. Вие сте го избрали, ние ви отдаваме почит за пътя, който сте избрали.

Идеалът за планетата е не да бъде с доминиращо мъжко или женско начало, а съвършен баланс между ДВЕТЕ, но в момента тя все още е в неравновесието на патриархалния резонанс. Ние почитаме онези от вас в женско тяло, вашата сила наистина напредва в сътворяването на благотворното равновесие.

В действителност свръх душата съдържа в себе си и двата пола и е самодостатъчна. Това не означава, че любовта не е основната честота на душата, тя наистина е най-високата вибрация. Тя е резонансът, който Възнесената Душа създава към Космоса и се отразява обратно като колективна хармонична функция на кристалната любов.

Идва момент, когато онези от вас, които са изпълнявали ролята на сродна душа, ще придобият самостоятелност и, по вашите думи, ще се разделят с радост. В постигането на всемогъщество еволюиралата душа накрая ще стане самодостатъчна и така ще излъчва грандиозна безусловна любов към ВСИЧКИ. Това е както трябва да бъде. По този начин вие се Възнасяте.


Приемане на Суверенността

Окончателното израстване на душата не се постига чрез свързването с друг човек. То се случва вътре в Божествения АЗ в универсална хармония с Всичко, Което Е. Разбирате ли? Това е активирането на Аз-а за божествения резонанс на Квантовото Кристално Поле. Разделянето трябва да се случи преди окончателното колективно обединение, то трябва да се случи, за да се постигне окончателното сливане с ВСИЧКО, КОЕТО Е. Това СТЕ вие. Това е АЗ СЪМ, КОЙТО СЪМ.

Смисълът на това, което казваме, е, че ако сте в състояние на Усамотение, осмислете неговата цел. Ако имате връзка с някого, направете я по-изтънчена в красотата на по-висшата любов на независимост. Вие наистина ще откриете, че любовта се разширява и връзката става по-прелестна в състояние на липса на зависимост, докато откривате, че връзките, основани на взаимна зависимост, са неуравновесени в едната посока и се провалят.

В състояние на суверенност хората ще гледат на себе си като на завършено цяло, а не като на собственост на партньора си или „по-добрата половина“ на някого. Всеки един ще внесе във връзката своето интегрално, цялостно Аз в пълнота, в мощен поток от енергия по начин, който не се среща често днес. Има предварително съгласувани точки, които предвиждат свобода на избор и промяна, дори когато промяната предвижда прекратяване на партньорството. В сувереността всеки един споделя най-доброто от себе си, без да се накърняватт идеалите. Всеки един ще признае божествеността на другия и ще съхрани цялостта на АЗ-а.

Те ще си дават обещания и ще правят избори от нов тип, но ще има възможност за донапасване и преглед на условията. Това ще позволи по-голямо зачитане на АЗ-а. Тези възможности ще имат за цел да предотвратят енергийните блокажи и ще намалят разстроените бракове и усложненията покрай разводите и съдебните дела.

Някои връзки, изградени по този начин, ще просъществуват цял живот, други – не. Но архетипът на сувереността ще ги поддържа по-добре и в двата случая, основавайки се на избора и взаимното зачитане на условията на всеки един. Така тази независимост става радостна, лишена от доминирането, налагането на убежденията, морала или волята на единия спрямо другия партньор.

Масово хората днес не разпознавят или не разбират своята душа, своето божествено АЗ. Аз-ът за съжаление се възприема от масите като личността, подчинена на егото. Вярно е, че коефициентът на светлината на планетата сега е по-висок отвсякога, но той обхваща едва 10% събудили се от население от над 8 млрд. души. Това е достатъчно число, за да се осъществи Възнесението, но още много трябва да се направи.


Религията в Новия Порядък

Религията в новия порядък трябва да бъде насочена към индивидуалността, да признае естеството на АЗ-а, естеството на БОЖЕСТВЕНАТА ДУША. Нито една от вашите световни религии днес не отговаря истински на тези въпроси. Нито една от вашите религии не отговаря на въпросите за истинския Космически, Извънземен, многомерен произход.

И той трябва да залегне в разбиранията в новата парадигма. Нито една от основните ви настоящи религии не може точно и цялостно да предаде истинската история на човека на земята. В този смисъл, не съществува нито една истинска религия днес на планетата. Повечето се основават на предварително зададени шаблони. Всяка твърди, че познава пътя към Бог, че може да предвожда по пътя към Бог, но никоя всъщност не е в състояние. Всяка си има своята догма, своята йерархия и средства за контрол.

Човекът днес търси БОГ по-пламенно от всякога и това търсене само по себе си има потенциала да донесе светлината. Малко религиозни учители са истински учители, може би изследователи, но не и истински учители. Други са шарлатани дори в сферата на метафизиката и така наречената „Нова Епоха”. Малко от онези, които твърдят, че предават послания от Възнесени Учители или Ангели, наистина са способни на това.


Проницателност

Когато цялостта не се поддържа, връзката с истинския дух се разпада и всички хора са уязвими да загубят цялостта. Наистина пътят на Възнесението се изразява в способността на всяка душа да се въздигне до своята по-висша същност. Погледнете вътре в себе си и открийте своята божественост в сърцето си.

Не чрез сляпо следване на гуру, проповедник, медиум или духовен лидер, а чрез СЕБЕ си. Приемайте само онова, което вие самите усещате да резонира като истинско, Скъпи Мои, и не отдавайте своята сила на друг. Всеки един от вас може и трябва да бъде проводник на своята висша същност. Изучавайте, гледайте, слушайте, отличавайте, преглеждайте и само приемайте онова, което резонира с вас.

Пътят към божественото, Учители, минава през свещената суверенност на АЗ-а. И във Възнесението пътят към по-висшия АЗ минава през себеопределянето и търсенето на този аспект на Бог вътре в себе си с голямо желание, заложено във вашата душа. Учете, търсете и работете! Няма голяма надежда за мързеливите.

Вие сте тук, за да направите непознатото познато! Работете върху това! Бъдете воин на светлината в условията на двойнствеността, защото истинските битки са вътрешни за себеусъвършенстване. Пътят не е лесен. Но в Себеусъвършенстването се крие енергия, толкова силна, че тя ви зарежда с всичко, от което се нуждаете, за да продължите напред, и има ново ниво над всяко, до което сте се възнесли. Съзнанието непрестанно се разширява.


Вие никога не сте сами

О, Скъпи Хора, Ние наистина усещаме вашите моментни състояния на отчаяние и копнеж, и знайте, че ние ви почитаме, знайте, че вие никога не сте истински сами. Духът ви обгръща и ние сме специално на ваше разположение, за да откриете утеха и успокоение по божествения път, по който сте поели. Защото ви уверяваме, че вие сте избрали да бъдете точно там, където сте, и има голяма причина, благороден стремеж и цел във вашия безбрачен светски аспект.

Именно чувството на самота често води до усещането за сладка горчивина и празнина, което ви кара да търсите богатия океан на мъдростта на ваше разположение за преоткриването на голямата утеха във вашата собствена божественост.

Затова ние внимателно ви приканваме да разберете, че именно заради това нямате такива взаимоотношения в това важно време на вашата планета.

Вие не сте сами заради провалена връзка, вие не сте сами, защото не сте способни да намерите партньор. Наистина вие се намирате в благодатно усамотение, защото сте избрали да се придвижите по-високо, да се съсредоточите върху вътрешната душа. Всяка душа слиза в усамотение и се отправя в усамотение към висшите измерения. Но това усамотение е отваряне към вашата истинска природа на плуралистично съзнание, вие се свързвате отново с по-голямата си част и тази част не познава самотата. Самотата съществува в света на двойнствеността.

Скъпи Сърца, използвайте това време мъдро и го прегърнете, защото вие сте избрали път, който Учители често избират на „Прага на Завършването”. Ние знаем, че не е лесно, но истинската болка, която понякога изпитвате, е мотивиращият фактор за вътрешно вглъбяване. Вие сте на прага на голям квантов скок.


Заключение

Открийте своя път. Открийте себе си. Обичайте себе си, обичайте се един друг, обичайте божественото вътре в себе си и вътре във всеки един! Открийте многомерните аспекти на своята истинска Душа. Това е благородството на усамотението.

И въпреки че пътят е понякога доста труден и самотен, знайте, че това е предизвикателството на двойнствеността, защото преди всичко вие сте едно цяло и не ви липсва нищо. Във висшите светове, Учители, вие сте в своята свещена природа на единно цяло, в пълно и безкрайно блаженство.

Аз съм Метатрон, Господ на Светлината, и споделям с вас тези ИСТИНИ!

Вие сте Възлюбени.

... И така е наистина.


Послание на Метатрон, 12 април, 2011 г.
Ченелинг: Джеймс Тиберон

Източник:dar-center.comДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2022 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .