Банер
ВОДЕН ДУХ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

МУТАЦИИ, ДЕВОЛЮЦИЯ И ... ЕВОЛЮЦИЯ или падението на човечеството
Написано от Маг Селена   
Петък, 07 Декември 2007 00:00
През последните 40 години при човека, а и не само, се наблюдават значителни и прогресивни мутации изразени под всякаква форма. Аз ще се спра на мутациите при човека.

Накратко искам да ви обясня, че мутацията е химичен процес, породен или предизвикан от редица причини свързани с нашите духовни нагласи и бих казала престъпни физически действия, свързани не само с модерната и напреднала технология. Какви промени настъпват в човека при този химичен процес ли?!

Преди всичко промени в ДНК и РНК веригите, което води до редица отклонения в генетиката, а оттам психиката и физиката на индивида. Клетките и съответно органите, са съставени от химични елементи и техни съединения. Много от тях се срещат както в живата, така и в неживата природа.

Някои съединения са характерни само за живите организми - белтъци, нуклеинови киселини и др. Човешката ДНК се състои от 46 хромозомни връзки – 23 Х хромозома и 23 Y хромозома. Жените имат две Х хромозоми, а мъжете имат само една Х хромозома. Когато става въпрос за мутация тя настъпва именно в хромозомните генетични връзки, най-често и предимно в Х хромозомите, особено тези, които са с така наречените„начупени рамане“.

Мутациите могат да бъдат както в негативно направление, така и в позитивно. Естествено в негативно направление са тогава, когато има отрицателни последици, както в поведенческите характеристики на човека, така и в неговото физическо тяло. Когато мутациите са изразени в това направление ние говорим за деволюция.

А в позитивно направление са тогава, когато става въпрос за феноменални явления и прилежащите към тях свръхспособности. А когато са изразени в тези направления говорим за еволюция. Човека в първичната си същност и проявление е притежавал 12 ДНК вериги, но в последващата си деволюция при него са останали само две, т.е. той в течението на милиарди години е мутирал непрекъснато, деволюирал е и продължава да деволюира.

Факторите, които причиняват мутациите са на две нива: духовно и физическо. Преди да се спра на някое от двете, накратко ще обясня колко нива на съзнание съществуват по принцип и ние къде се намираме в тях, тъй като това е от съществено значение - да го знаете.

Има пет нива на съзнание, свързани с планетата Земя. Нивата на съзнание са в пряка зависимост от броя на хромозомите в генетичната структура на човека.

ПЪРВОТО НИВО НА СЪЗНАНИЕ

има 42+2 хромозоми и е в хармония с Единното Божествено Съзнание. В тази точка колективното съзнание действа по такъв начин, че ако някой преживява нещо, всички останали имат достъп до паметта му и могат също да го преживеят, стига да нямат отклонение в ДНК веригата. Това съответства на „времето на сънищата“, така че ние не сме лишени от него.

Друг е въпросът дали асимилираме действието на механизма му. Именно в това ниво на съзнание човека развива ясновидски способности, телепатия и др. подобни тям, стига да може да стигне до него, тъй като то се намира в латентно състояние, т.е. - спящо.

ВТОРОТО НИВО НА СЪЗНАНИЕ

е това, в което се намираме сега. Ние вече не притежаваме Единно съзнание, защото сме обособени като отделни личности, надарени със свободна воля и право на избор.

Ние живеем в дуален свят, защото сме откъснати един от друг и живеем в разделение. Второто ниво на съзнание съдържа 44+2 хромозоми, което означава, както казах и по-горе, 46 хромозомни връзки – 23 Х хромозоми и 23 Y хромозоми.

НА ТРЕТОТО НИВО НА СЪЗНАНИЕ

което е Христовото съзнание, има 46+2 хромозоми. Тук отново се връщаме към Единната памет, но на това ниво тя приема по-висша форма и може да се проявява мигновено – това вече става не по време на сън, а в реално време. Когато си спомняте нещо, то ще е реално, вече няма да е само ваш личен спомен, а ще бъде паметта на всички същества в Христовото съзнание, които някога са живели.

На третото ниво в действителност има само едно съзнание, което преминава през всичко и ключа към него е паметта. Това е и самата същност на безсмъртието!

А ключът към безсмъртието е да няма прекъсване в съзнанието при преминаване в различните нива, да няма загуба на паметта, а да сме в състояние да напуснем съответното ниво, когато желаем и да помним къде сме били.

В момента някои хора от нас са мутирали достатъчно и се намират в началните сфери на третото ниво на съзнание. Но тези хора са твърде малко ...

ЧЕТВЪРТОТО НИВО НА СЪЗНАНИЕ

има 48+2 хромозоми. То е дисхармонично като второто, но е необходима само една стъпка за да преминем към ПЕТОТО, което вече пък има 50+2 хромозоми.

И това е най-високо ниво, което може да се постигне на нашата планета. Надявам се, че сте разбрали, че колкото повече хромозоми има в нашето ДНК, толкова по-съвършени ставаме в зависимост, от това дали живеем в разделение или в Единение.

Обаче повечето хора в момента мутират в негативните тенденции поради простата причина, че не живеят хармонично в единение поне със себе си и обкръжаващата ги среда. Кои са факторите играещи съществена роля в мутацията на човека?!

Както казах и по-горе те са в сферата на духовния и физическия план на живот. Нека започна с

МУТАЦИИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ПЛАН

Те биват породени от заблудите, заслепението и дълбокото невежество, в което живее човека – роб на ограничения си ум. Движещият фактор в него е алчността – алчност за власт, за надмощие, за богатство и ... слава. Всичките те намират изражение както в социалния статус на човека, така и в икономическия.

Ще се спра само на икономическия – т.е. света на „великите и ненаситни потребители“. За да съществува физически, човека трябва да се храни, да се облича, да пие вода, т.е. в основата си той е предимно консуматор – поне на сегашния си етап от развитие. И именно поради тази проста причина той бива непрекъснато поощряван към потребителство. Добре, нищо лошо, но ... какво потреблява той на днешно време?!

Храни се с плодове и зеленчуци абсолютно синтетични – пълни с пестициди, нитрати, консерванти и ... генетично изменени.

Храни се с месо, което е пълно с антибиотици, остатъци от упойващи медикаменти в него, бактерии, които също са мутирали и не са откриваеми.

Пие вода пълна с хлор, химикали от всякакъв род, токсини и химични дезинфектанти неизвестни нам ... Диша чрез въздуха хормоноподобни вещества, които са продукт на изгорелите газове от автомобилите, диша и всякакви химични елементи - продукти от различните заводи, плод на човешката безумица наречена промишленост.

Облъчва се на всички нива чрез всякакви торсионни полета свързани с телекомуникативните пособия – телефони, GSМ и, компютри и др. подобни.

Не стига това, ами на всичкото отгоре човека по собствена самоинициатива се налива щедро и безумно с алкохолища, и пуши цигари, както употребява и всякакъв вид, и род други упойващи, и наркотични вещества. Всичкото това, което поглъщаме и вкарваме във физическите си тела води до тотални мутации в гените ни.

Така например, вследствие на целият този богат спектър, повечето от хората вече са се сдобили с 47 хромозоми, което ги прави супер агресивни. Но ... дори да не е налице точно тази мутация, то в

ТАКА НАРЕЧЕНАТА ХРОМОЗОМА-6

настъпват невероятни промени, диктуващи силно изразено агресивно поведение. И тези промени са свързани съответно с нестабилните нива на хормоналната обмяна и всички последици свързани с нея.

Мутациите в хромозома-6 създават идеалните престъпници с наклонности за убийства. Тук искам да изброя само някои от синдромите, последици от генните мутации на различни хромозоми: синдром на Даун (тризомия 21), болните от синдрома на Даун имат характерен външен вид : малка обиколка на главата, косо разположени очни цепки – монгололоиден тип, малък нос и малки уши, отворена уста с изплезен език, къса шия, голям и отпуснат корем - жабешки корем, четирипръстна бразда на ръката – маймунска бразда.

Тези деца са с тежко умствено изоставане IQ 50%. В 50% от случаите има вроден сърдечен порок;

синдромът на Едуардс (тризомия 18), децата с този синдром имат 3 вместо две хромозоми-18. Той включва малформации в почти всички органи и системи; синдромът на Търнър (монозомия Х) касае половите белези на човека, тъй като е свързан с половите хромозоми. Заболелите от този синдром са само момичета; хемофилия - наследствена коагулопатия (недостатъчност на кръвосъсирването и кръвоспирането), предавано рецесивно с Х половата хромозома.

Заболяването може да протича различно тежко; алкохолна ембриопатия (вроден алкохолен синдром), става въпрос за деца на майки алкохолички; синром на Марфан - този синдром представлява наследствено обусловена непълноценност на съединителната тъкан;

аутизъм - представлява пожизнено разстройство на развитието на мозъчните функции, което не позволява на индивида да възприема адекватно това, което вижда.

Той много го приближава до характеристиките на шизофренията и затова често аутизмът се разглежда като форма на шизофрения в ранна детска възраст. Това са само единични примери на дадени синдроми! Но е нужно само да има отклонение в щитовидната жлеза и ... да настъпи тежко психическо отклонение в личността.

МУТАЦИИТЕ НА ДУХОВЕН ПЛАН

са също не по-малко опасни, колкото тези на физическо ниво. Но ... тук има вече две направления, първото се изразява в мутация свързана с феноменалността,а второто е напълно деформирано, и зловредно съзнание, което унищожава всичко на всички нива.

Второто направление се проявява както в чисто съзнателни, така и в чисто подсъзнателни действия, свързани с определни зловредни помисли. В това число са и черномагеческите въздействия, проклятията, урочасванията.

Давам само един малък пример: учените взели семена от растението арабидопсис. Те произнесли едно проклятие над растението. Резултатите от изследванията ужасили учените.

Словесната обработка на арабидопсиса била подобна на ... облъчването с 40 хиляди рентгена. От такава ударна "доза" се разкъсали веригите на ДНК и хромозомите, разпаднали се и се объркали гените.

Повечето семена загинали, а у оцелелите генетическият апарат започнал да изработва противоестествени програми - започнали чудовищни мутации, които обрекли растенията на тежки болести и преждевременна смърт. Същото става и с човека, че дори и по-лошо: така се нанася изключително

МОЩЕН УДАР ВЪРХУ ИМУННАТА СИСТЕМА

която отваря пътищата на всички видове вредни бактерии, след което идва анемията, хормоналното отклонение, проблемите с храносмилателната и отделителна системи. И впоследствие в повечето случаи настъпва летален изход – смърт.

Към мутациите от първото направление в духовната сфера се числят: стремежа към себеусъвършенстване; проява на позитивни вътрешни нагласи; правилно разбиране за живота като едно цяло; синхронен резонанс чрез любов към всичко и всички; състрадание; благопожелания и др. подобни.

Те са съзидателни, съграждащи и благотворни във всяко едно тяхно проявление.

Давам кратък пример, съпровождащ предишния: след разрушителната сила на произнесеното проклятие, учените решили да изпитат върху растенията и влиянието на благословията.

И получили потресаващ резултат. Зърната от арабидопсиса, получили доза от 40 хиляди рентгена чрез проклятието, в които се разкъсали и объркали ДНК, хромозомите и гените, поникнали и започнали да се развиват нормално.

И така, човешките думи могат да бъдат губителни и спасителни. Проклятията увреждат - молитвите изцеляват тялото и душата.

А сега искам да ви изложа много накратко един човешки феномен, породен от странна мутация. Той се нарича

СИНЕСТЕЗИЯ

Какво представлява тя ли?! Съществуват хора на планетата ни, които могат да виждат миризмите и да чуват цветовете! Въпреки, че синестезията е позната доста отдавна, малко психолози, психиатри и невролози са се посвещавали на методичното изследване на феномена.

Един от тях е самият проф. Рамачандран Бхарат, един от най-известните и то от световна величина съвременни невролози, който не е нито йога, нито философ ... ето какво казва той за синестезиците в една своя лекция:

"Синестезията е била описана от Франсис Галтън или ясно документирана от него през XIX век. Той сочи, че някои хора, които са съвършено нормални, в други отношения имат един особен симптом, ако можем да го наречем симптом и той е, че при тези хора - които иначе са напълно нормални - се получава смесване на сетивата и всеки път, когато чуят конкретен тон, те виждат определен цвят.

Така, горно "до" е червено, горно "фа" е синьо.

Друг тон може да има цвят индиго. Този феномен, това смесване на сетивата се нарича синестезия. Галтън посочил също така, че това се случва в цели семейства. Ние, и други потвърдихме това, включително и Саймън Барон-Коен. В йога това е много често срещан феномен.

Дори в някои школи имат специални упражнения, за да го предизвикат. Например, може да се хвърли поглед в Кундалини Йога ... Листенцата на чакрите, това са енергиите, които управляват енергийното ни и физическо тяло и излизат от всяка една чакра. Това са буквите от Санскритската Азбука. Всяка буква е звук, който е проява на най-финият елемент Акаша – пристрастното.

Когато йогинът медитира по специален начин, той може да свърже този звук с останалите елементи. Проверете теорията за Елементите как те произлизат един от друг. Това също съм го предавал. Ако не вярвате на мен, намерете която и да е сериозна книга ... и ще прочетете вътре същото. По-грубите Елементи произлизат от по-фините елементи.

Например от Елемента Пространство, чиято танматра е ЗВУК, произлиза елемента Въздух, чиято танматра е ДОПИР. От Въздуха произлиза Огън, с танматра светлина и форма и т.н. Та ... когато йогинът медитира върху отделните букви, той ги „свързва” с останалите елементи.

Например, ако медитира върху звукът АААА той се опитва да почувства какъв е този звук при допир. Дали е гладък или грапав, дали е топъл или студен. След това той се опитва да почувства какъв е цветът на този звук, и каква форма има. След това се опитва да види каква е миризмата на звука АААА. И накрая може дори да го помирише!!!"

В заключение искам да кажа, че подобен род мутация е полагането на началото на Новото Човечество, или достижението на онова, което наричаме Христово съзнание, или ... третото ниво на съзнание, което е заключителния етап към сдобиването ни с 46+2 хромозоми.

Синестетиците са едни от първите предвестници на това знаменателно и епохално събитие.

Така, че единственият изход относно зловещите мутации, носещи повсеместни деструктивни и дегенерационни проявления е Пътя на самоусъвършенстването чрез духовното изражение на Познанието за живота, т.е. - йога.


МАГ СЕЛЕНАДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2022 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .